Stage bij Sanne Danz, decor en rekwisieten
Het boek is door mij ontworpen en gemaakt.

Productie: Maas Theater en Dans, Concept, regie: Moniek Merkx, Tekst: Jan Veldman, Spel: Abdelkarim el Baz, Elias de Bruyne,
Maud Dolsma, Lisa Groothof, Rosa van Leeuwen, Jurriën Remkes, Romana Vrede, Composities: Djurre de Haan,
Muziek (live): Jelte van Andel, David Corel, Djurre de Haan, Decor: Sanne Danz, Kostuums: Carly Everaert, Licht: Gé Wegman,
Dans: Art Srisayam, Assistent regie: Saskia Driessen, Assistent kostuums: Martine Bauer, Assistent kostuums: Iris Woutera de Jong, Assistent decor: Mirja Bons