Deze installatie is ontwikkeld voor Oerol.
Over wat er onder de duinen verborgen licht. Eeuwenlang is Terschelling met steeds weer nieuwe lagen zand overspoeld, dorpen zijn verdwenen, geschiedenis is uitgewist. Wat is er allemaal geweest wat we ons niet meer kunnen herinneren. Wat als die geschiedenis omhoog zou komen?